Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες
Απαραίτητη προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης είναι ο εφοδιασμός αυτής με τις απαραίτητες άδειες. Η Growplan - Ορνιθάς Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των μελετών τεχνικών έργων παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες πλήρους κάλυψης σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν: