ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ


Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 3/7/2018 έως και 22/7/2018.


 


Υποβολές απο 6 Ιουνίου 2018 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018


Η υποβολή αιτήσεων στήριξης αρχίζει στις 08/01/2018 και θα πραγματοποιείται μέχρι τις 10/08/2018
 


Από την 21/12/2017 έως 30/08/2018 οι αιτήσεις.


Ως 15/12/2018 για "Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού".


Η δυνατότητα δανειοδότησης για αγορά αγροτικής γης δίνεται σε Νέους Αγρότες, μόνιμους κάτοικους αγροτικών περιοχών, με προνομιακό επιτόκιο.


Το πρόγραμμα επιδοτεί την αμοιβή μηχανικού για την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης της άδειας δόμησης σε αγροτικές κατασκευές ή πρώτη κατοικία.