ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

31/08/2016

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

19/05/2016

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» αφορά στη ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό.

11/05/2016

Το Πρόγραμμα αφορά στην χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων τρίτων.

03/05/2016

Kατά τη πενταετία 2016-2020 υπάρχει σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων για την Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων στην Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες.

03/05/2016

Σε ισχύ βρίσκονται τα εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν την προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες.