ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27/10/2016

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.
 

31/08/2016

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

31/08/2016

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.