ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ


Περίοδος υποβολής προτάσεων από 11/6/2018 έως 17/9/2018
 


Περίοδος υποβολής προτάσεων από 11/6/2018 έως 17/9/2018


Περίοδος υποβολής από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού


Περίοδος υποβολής από 8/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.


Ως 15/12/2018 για "Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού".