ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Περίοδος υποβολής προτάσεων από 11/6/2018 έως 17/9/2018
 


Περίοδος υποβολής προτάσεων από 11/6/2018 έως 17/9/2018


Περίοδος υποβολής από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού


Ως 15/12/2018 για "Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού".