ΝΕΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

11/03/2015

Η νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων που έληγε στις 11 Μαρτίου του 2014, πήρε παράταση έως τις 12 Σεπτεμβρίου του 2016.
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την GROWPLAN O.E. (2310.606.600, 23210.54.404, info@growplan.gr).

02/03/2015

Ο κάθε δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών, έχει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης

12/02/2015

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων για το Σχέδιο Βελτίωσης, οι οποίες αφορούν περίοδο 5 ετών 

28/01/2015

Οι Νέοι Αγρότες μπορούν να καταθέσουν αίτηση ώστε να εγγραφούν στα Μητρώα Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 

23/01/2015

Καταλυτική ημερομηνία για νομιμοποίηση των γεωτρήσεων έως τις 30/04/2015.